UKIDANJE VIŠESTRANAČJA U SRBIJI

 

Svedoci smo gospodo da živimo u višestranačkom sistemu već punih 26 godina. 

On nam je doneo najviše zla, najviše pljačke, najviše bespravlja i anarhije u društvu no sam komunizam zajedno za 50 godina.

Prosto rečeno, umesto jenostranačkog dogmatskog i anahronog sistema, dobili smo višestranački isti takvav i gori sistem, ali sa stotinu stranaka i lopurdi.Sa totalno nesposobnim i nekopetentnim kadrom.

Ispostavilo se u praksi, da su nas u jenostračju pljačali samo oni iz jedne stranke.Danas to čine sve stranke i to bahatije, javnije i bEzočnije od svih do tada vidjenih pljački i stranaka.

U to ime, tražim podršku da ovo zlo od višestranačja ukinemo silom, milom, peticijom,kako god, al da ukinemo.

Dobro pitaćete me sigurno: Šta umesto toga?Evo šta: Za glavnih desetak mesta u državi raspisaćemo medjunarodni javni konkurs, pa ko se javi sa najboljom ponudom i programom, da ga biraju radni ljudi u Srbiji koji imaju 25+ god. a sve do 65 god. starosti.

Ostali ne bi imali pravo glasa na nikakvim izborima i referendumima, jer nisu kopetentni, nisu radno sposobni i umno upotrebljivi.

Kada se izaberu ti ljudi, e onda se njima daje rok od 5 god, da biraju svoje ekipe i ljude koji oni misle da znaju posao za koji im treba.

Kako vama ovo deluje, meni suvislo, jedino moguće, jedino izvodlljivo, sve ostalo je tumaranje i varanje ljudi i gubljenje uludo vremena sa budalama.

Komentari su zatvoreni.