Tag Archive for: montažne hale

Najčešća zidna obloga industrijskih i montažnih hala opšte namene su sendivič paneli. Radi se o metalnoj samonosećoj ploči sastavljenoj od dva profilisana lima sa različitom ispunom, daleko lakšoj od tradicionalnih zidnih obloga, posebno pogodnoj kada je u pitanju oblaganje metalnih konstrukcija u završnom procesu gradnje.

Pored ovoga, paneli su ekonomičniji izbor u smislu odnosa cene i veka trajanja tokom koga ispunjavaju gotovo sve zahteve koji se tiču standarda u građevinarstvu. Pouzdani su, otporni na klimatske promene, ekonomski efikasni, i lako se delociraju u slučaju potrebe.

Tehničke karakteristike sendvič panela

Profilisani limovi, odnosno spoljni omotači panela mogu biti čelični, pocinkovani i plastificirani. Unutrašnjost panela je jako bitna budući da, u kombinaciji sa vrstom lima kao omotačem, može biti faktor koji determiniše njegovu namenu.

Unutrašnji sastav, odnosno ispuna panela određuje i njegova termoizolaciona svojstva, a najčešće je:

  • PUR-poliuretan
  • PIR-poliizocijanurat
  • Kamena (mineralna vuna)

Ispuna od poliuretana (PUR) nalazi primenu u izgradnji komora, mlekara, sušara, hladnjača, za montažne objekte sa namenom manjih i pomoćnih objekata za koje ne treba atest na vatrootpornost.

PIR ispuna obezbeđuje ekonomsku efikasnost, a njegova ekološka isplativost ogleda se u smanjenju troškova grejanja. Takođe, korišćenjem panela sa ovom ispunom obezbeđuje se bolja zaštita od požara. Njegova visoka vatrootpornost i mali odnos provodljivosti toplote čini ga pogodnim za različite vrste industrijskih objekata, ali i za pregradne zidove.

Ispuna od kamene (mineralne) vune je cenjena u slučajevima kada je neophodna visoka vatrootpornost, kao i visok stepen termo i zvučne izolacije. Paneli sa kamenom vunom našli su svoju primenu kao spolja fasadna obloga, pregradni zidovi u industrijskim i komercijalnim objektima.

Paneli se mogu slagati horizontalno i vertikalno.

Karakteristike ispune sendvič panela

PUR i PIR su efikasni izolacioni materijali sa gotovo istim izolacionim karakteristikama, a ono po čemu se razlikuju je njihova vatrootpornost koja je bolja kod poliizocijanurata.

PUR ima nešto nižu toplotnu provodljivost, a oba su izuzetno male težine, velike strukturne snage, i odlično prianjaju uz metal. Obe ispune su ekonomski isplative i sa stanovišta troškova izgradnje budući da omogućavaju da se sa tankim panelima postignu visoke termoizolacione mogućnosti.

Kamena vuna ima manju termoizolacionu mogućnost, a to znači da se sa ovom ispunom moraju praviti sendvič paneli i do 30% veće debljine da bi se postigao isti koeficijent toplotne izolacije kao sa PUR i PIR. Međutim, izolacija sa kamenom vunom ima mnogo bolje performanse kada je u pitanju vatrootpornost. Pored toga kamena vuna ima odlična svojstva zvučne izolacije i zbog toga je cenjena i u formi plafona i pregradnih zidova.

Estetska svojstva sendvič panela

Montažni objekti sa sendvič panelima kao zidnom, ili fasadnom oblogom imaju visoke ocene kada su u pitanju estetski kriterijumi. Pored toga što se mogu lako kombinovati sa drugim materijalima, paneli su pogodni i za izvođenje kreativnih dizajnerskih rešenja na objektima. Vrlo lako se sklapaju, krate, spajaju i mogu poslužiti kao pregradni zidovi na objektima izgrađenim sa tradicionalnim materijalima.

Fleksibilni su i u smislu proširenja i rekonstrukcije postojećih objekata, čak i bez prekida procesa rada unutar istih. Veoma lako se demontiraju radi delokacije, i često se dešava da tokom vremena trajanja mogu da opsluže i po nekoliko različitih objekata. Uz metalne konstrukcije su idealni i u urbanim sredinama, posebno jer se uklapaju u koncept brze gradnje i jednostavne manipulacije kakva se ovde zahteva.

Spolja fasada od panela je jednostavna za održavanje, ali može biti i dekorativno inspirativna budući da se može farbati bojama po želji kupca. Lako bojenje i održavanje panelima daje još jedan plus kada je u pitanju dizajn objekta.

Ekonomski momenat

Kako je montažna gradnja imperativno jeftinija sa stanovišta troškova materijala, kao i same izgradnje, paneli se savršeno uklapaju u ovaj koncept. Daleko su jeftiniji nego tradicionalni materijali, a troškovi transporta i montaže daleko povoljniji. Lako se i sklapaju što donosi i uštede u materijalu, kao i u troškovima radne snage i vremena potrebnog za gradnju.

Ekonomski momenat sa stanovišta termoizolacije je daleko povoljnih nego u slučaju tradicionalnih materijala. Kada je o uštedama reč treba pomenuti i uštedu prostora. Sendvič paneli kao zidne obloge , isto kao i pregradni zidovi ili plafoni tanji su do 40% u odnosu na klasične materijale – ciglu i blokove.

Mogučnosti delokacije i korišćenja istog panela u više različitih namena govori u prilog mnogostruko većoj isplativosti od drugih materijala.