Tag Archive for: dojke

Ultrazvuk dojke, poznat i kao sonografija, je neinvazivna medicinska tehnika snimanja koja koristi visokofrekventne zvučne talase za kreiranje detaljnih slika tkiva dojke.

Ovaj dijagnostički alat igra vitalnu ulogu u ranom otkrivanju, dijagnostici i praćenju abnormalnosti dojke, uključujući rak.

Važnost koju ima ultrazvuk dojke

Rak dojke je jedan od najčešćih tipova raka kod žena širom sveta.

Rano otkrivanje raka dojke je ključno za uspešno lečenje i poboljšane ozdravljenja i eliminisanje smrtnog ishoda.

Dok mamografija ostaje zlatni standard za skrining raka dojke, ultrazvuk služi kao dragoceno dodatno sredstvo, posebno za žene sa gustim tkivom dojke, one sa većim rizikom od raka dojke i one koje ne mogu da se podvrgnu mamografiji iz drugih razloga.

Prednosti koje ima ultrazvuk dojke

Ultrazvuk dojke nudi nekoliko prednosti kao dijagnostički alat, uključujući:

 • Neinvazivan i bez zračenja:

Za razliku od mamografije, ultrazvuk dojke ne koristi jonizujuće zračenje, što ga čini sigurnijom opcijom za određene populacije, kao što su trudnice i mlade devojke sa većim rizikom od raka dojke.

 • Efikasan kod gustih tkiva dojke:

Ultrazvuk dojke može da pruži jasnije slike gustog tkiva dojke, što može biti izazovno za procenu problema ako se radi samo mamografija.

 • Snimanje u realnom vremenu:

Ultrazvuk dojke omogućava snimanje u realnom vremenu, omogućavajući radiolozima da posmatraju strukturu tkiva dojke i protok krvi tokom pregleda.

 • Pristupačnost i rasprostranjenost:

Ultrazvučni aparati su široko dostupni i generalno pristupačniji od drugih modaliteta snimanja, što ultrazvuk dojke čini dostupnijom opcijom za mnoge pacijente.

Ograničenja ultrazvuka dojke

Uprkos prednostima, ultrazvuk dojke ima i neka ograničenja:

 • Niža osetljivost:

Ultrazvuk dojke možda neće otkriti sve vrste raka dojke, posebno male tumore ili tumore u ranoj fazi. Obično se koristi u kombinaciji sa drugim tehnikama snimanja, kao što su mamografija ili magnetna rezonanca (MRI), kako bi se osigurala sveobuhvatna procena dojke.

 • Lažno pozitivni i negativni rezultati:

Ultrazvuk ponekad može dati lažno pozitivne rezultate, što dovodi do nepotrebnih naknadnih testova ili procedura. Nasuprot tome, može takođe proizvesti lažno negativne rezultate, potencijalno odlažući dijagnozu raka dojke.

Procedure koje se rade kada je ultrazvuk dojke u pitanju

 1. Priprema:

Od pacijenta se traži da se skine od pojasa naviše i legne na sto za pregled, sa rukom podignutom iznad glave na strani koja se pregleda.

 1. Primena gela:

Gel na bazi vode se nanosi na kožu preko dojke da bi se obezbedio pravilan kontakt između ultrazvučnog aparata i kože, kao i da bi se eliminisali vazdušni džepovi koji mogu da ometaju prenos zvučnih talasa.

 1. Skeniranje:

Tehnolog nežno pomera sondu preko dojke, prenoseći visokofrekventne zvučne talase koji stvaraju slike tkiva dojke u realnom vremenu na monitoru.

 1. Tumačenje slike:

Radiolog pregleda slike, tražeći bilo kakve abnormalnosti ili sumnjiva područja koja mogu zahtevati dalja ispitivanja.

 1. Rezultati:

Radiolog daje izveštaj o nalazima, koji može uključivati preporuke za dodatne testove snimanja, biopsiju ili naknadne preglede.

Ultrazvuk dojke je vredan dijagnostički alat koji igra ključnu ulogu u otkrivanju, dijagnostici i praćenje abnormalnosti dojke.

Njegova neinvazivna priroda, tehnologija bez zračenja i efikasnost kod gustih tkiva dojke čine ga vitalnom komponentom sveobuhvatnog upravljanja zdravljem dojki. Iako nije zamena za mamografiju, ultrazvuk dojke služi kao dodatno sredstvo, posebno za žene sa većim rizikom od raka dojke.

Razumevanjem važnosti, prednosti, ograničenja i primene ultrazvuka dojke, pacijenti i zdravstveni radnici mogu doneti ispravne odluke o zdravlju dojke i strategijama skrininga raka.