ŠTA ZAPRAVO ZNAČE UGOVORI KOJE ŠALJE Elektrodistribucija Srbije? Sve je do detalja otkriveno – KAO I ŠTA ĆE BITI SA ONIMA KOJI TO NEĆE DA POTPIŠU!

0 5,619

Elektrodistribucija Srbije“, koja je zadužena za upravljanje i održavanje distributivnog sistema u Srbiji, početkom godine počela je da šalje korisnicima ugovore o preuzimanju brojila i priključne opreme, što je pokrenulo različite reakcije u javnosti. Dok neka udruženja potrošača savetuju građane da ne potpisuju nikakve ugovore, dotle nadležni poručuju da je to zakonska obaveza.

Za list „Alo!“ su u „Elektrodistribuciji Srbije“ kazali da je potpisivanje tih ugovora na dobrovoljnoj bazi i bez ikakvih troškova za građane, ali da ukoliko ih ne potpišu, građani ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje mernih uređaja, što u praksi znači da će sami snositi sve buduće troškove održavanja i zamene dotrajale opreme koja ne ispunjava tehničke propise.

Naglašavaju i da zakonom nije predviđeno da korisnici dobiju naknadu za preuzimanje mernih uređaja, jer „Elektrodistribucija Srbije“ kao operator distributivnog sistema (ODS ) preuzima samo opremu koja je deo distributivnog sistema i neophodna je za dobijanje odobrenja za priključak.

– Unutrašnje instalacije ostaju kao i do sada u vlasništvu korisnika, odnosno vlasnika objekta koji je odgovoran i za održavanje ispravnosti elektro instalacija – kazali su u „Elektrodistribuciji Srbije“, čiji je vlasnik Republika Srbija jer je na nju krajem prošle godine prenet vlasnički udeo sa „Elektroprivrede Srbije“ (EPS).

Kako su naveli u „Elektrodistribuciji Srbije“, od ukupno 3.684.000 mernih mesta do sada je sa oko 600.000 njih preuzeta oprema i merni uređaji, a ugovori o preuzimanju su poslati za još 650.000 domaćinstava u Srbiji.

– Cilј preuzimanja je objedinjavanje kompletne elektrodistributivne mreže u nadležnosti ODS i samim tim rasterećenje korisnika sistema od budućih troškova održavanja, a sve u skladu sa zakonom – kazali su u „Elektrodistribuciji“.

Ističu i da je u skladu za Zakonom o energetici, „Elektrodistribucija Srbije“ kao ODS, dužna da od svih korisnika preuzme merne uređaje, merne ormare, priključni vod i instalacije jer oni čine deo mreže, i dodaju da kada je ODS vlasnik mernog uređaja u slučaju promene snabdevača električnom energijom korisnici nemaju nikakve troškove.

U „Elektrodistribuciji Srbije“ su kazali i da će svim korisnicima biti upućeno obaveštenje i ugovor u dva primerka na adresu za prijem računa za električnu energiju, i da je jedan potpisan primerak ugovora potrebno vratiti nadležnom ogranku preduzeća u roku od osam dana na adresu naznačenu u obaveštenju.

Stručnjaci: Nije dovoljno jasno objašnjeno građanima

Stručnjaci koji su upućeni u celu priču smatraju da građanima nije dovoljno jasno od samog starta objašnjeno o čemu se radi, pa je zbog toga došlo do zabune. Oni naglašavaju da „Elektrodistribucija Srbije“ ima obavezu da preuzme brojila od potrošača po osnovu Zakona o energetici i ističu da će se priključak i dalje voditi na ime potrošača-korisnika, što znači da „Elektrodistribucija Srbije“ njegovo brojilo ne može da dodeli nekom drugom.

Kurir.rs / AloKomentari

komentara

Izvor/Autor Kurir.rs

Vaša email adresa neće biti objavljena.