Šta predstavljaju horizontalni bojleri?

horizontalni bojleri

Primena i efikasnost koju daju horizontalni bojleri posebno se uviđa u današnjem vremenu, kada postoji ograničena kvadratura u velikom broju domaćinstava i poslovnih prostora namenjenih njihovoj ugradnji. Kako je svima jasna korisnost, primena i neophodnost koju imaju bojleri danas, važno je da budu odabrani u skladu sa aspektom kvaliteta, ušteda i isplativosti.

U pogledu načina postavljanja, postoje vertikalni i horizontalni bojleri, kao i nadgradni i podgradni. Vertikalni se postavljaju tako da zauzimaju dužinu zida, a horizontalni širinu, dok nadgradni ili visokomontažni bojleri pričvršćuju se iznad, a niskomontažni odnosno podgradni ispod slavine, bilo u kuhinji ili kupatilu.

Šta predstavlja bojler sa horizontalnim priključivanjem?

Horizontalni bojleri predstavljaju inovaciju modernog doba koja je namenjena za postavljanje duž zida, zauzimajući njegovu širinu u odabranoj prostoriji. Stvoreni sa aspekta uštede prostora, priključci na ovakvim bojlerima nalaze se na središnjem delu kazana sa usmerenjem ka dole, dok je dodatak za povezivanje sa instalacijama smešten na desnoj strani ovog izuma.

Veoma su praktični i korisni, a mogu da budu akumulacioni i da imaju zapreminu i do nekoliko stotina litara, dok se za kućnu upotrebu uglavnom kupuju u kapacitetu od 50, 80, 100 ili 100 litara vode. Jednostavna ugradnja, moderan dizajn i praktičnost su osnovne prednosti koju imaju horizontalni bojleri.

Prednosti horizontalnog tipa bojlera

Postoji veliki broj dobrih strana koji imaju horizontalni bojleri za svaki tip i kvadraturu enterijera. Prva i osnovna prednost jeste manje zauzimanje prostora, odnosno efikasna ušteda raspoložive kvadrature. Može se razmatrati čitav niz dimenzija, zapremina i materijala izdrade, a u poređenju sa klasičnim vertikalnim bojlerima, horizontalan tip najbolje štedi prostor.

Takođe, zahvaljujući kazanu od nerđajućeg, kvalitetnog čelika, voda se skladišti na bezbedan način, sa dugoročnom tendencijom korišćenja uz zadovoljstvo. Često se biraju i kao rešenje za postavljanje iznad tuš kabina, pored kada i drugih delova zidova koji se mogu jednostavno povezati cevima i priključiti za bojler i dovod vode. Sa aspekta dizajna, horizontalni bojleri najčešće se izrađuju u beloj boji, od prohroma ili inoksa, kao kvalitetno rešenje za svako kupatilo i višegodišnje zadovoljstvo korisnika.

Efikasnost montaže horizontalnog bojlera

Još jedna značajna dobra strana koju imaju horizontalni bojleri, jeste i jednostavna montaža u svakom kupatilu. Kako su vrlo kompaktnog dizajna, manjih dimenzija i sjajnog oblika za manipulaciju, montaža traje veoma kratko. Pored postavljanja na zidove, mogu se instalirati na podove, čak i plafon, što dovoljno pokazuje praktičnu stranu ovakve varijante bojlera.

Najvažnije je izmeriti prostor na koji se planira postavljanje odabrane varijante, kako bi horizontalni bojleri bili odgovarajući. Iako postoji veliki broj ideja kako samostalno postaviti ovakav bojler, preporuka je uvek odabrati pomoć iskusne osobe, čak i profesionalca u ovoj oblasti. Takođe, sa posebnom pažnjom moraju se povezati žice i električne instalacije, jer kombinacija struje i uređaja za zagrevanje vode mora biti izuzetno bezbedno, precizno i detaljno instalirana.

Horizontalni bojleri predstavljaju inovativno rešenje za svaki tip kupatila u današnjem vremenu, a često se mogu videti i u kuhinjskom ambijentu, zahvaljujući svojoj praktičnosti, korisnosti i kvalitetu. Bilo da se radi o kući, stanu ili poslovnom prostoru, u svakoj kvadraturi u kojoj je neophodan izvor tople vode, ovakvi bojleri su sjajan izbor.