Republika Srbija SAT JAVNOG DUGA

0 1,342
[iframe-popup id=”1″]

Javni dug Republike Srbije uvećava se svake sekunde za 68 evra
Javni dug Republike Srbije uvećava se 225 000 evra na sat
Javni dug Republike Srbije uvećava se za 5 878 000 miliona evra dnevno

*Proračun je rađen na osnovu podataka o visini javnog duga Ministarstva finansija na dan 31.12.2015, visine predviđenog zaduživanja radi pokrivanja budžetskog deficita na osnovu Zakona o budžetu za 2016. godinu i prosečne visine kamatnih stopa na dugoročne državne hartije od vrednosti.

Ovim želimo da doprinesemo informisanju građana o neodrživom zaduživanju i iracionalnoj državnoj potrošnji. Zbog postojanja više različitih metodologija za obračun javnog duga koji koriste različite državne institucije (Ministarstvo finansija, Narodna banka, Fiskalni savet) i primene mera fiskalne konsolidacije koje su stupile na snagu, pridružujemo se prethodnim zahtevima za postavljanje sata javnog duga na nekoj od državnih institucija.VIDEO DANA

Komentari

komentara

Ostavite odgovor

Your email address will not be published.