PREDSEDNIK DBA STEVAN ĐOKIĆ: “RADIMO NA UNAPREĐENJU SISTEMA BEZBEDNOSTI, ISTRAGA I ODBRANE”

0

Centar za bezbednost, istrage i odbranu  organizuje niz kurseva, obuka i seminara u saradnji sa domaćim i stranim organizacijama u cilju unapređenja znanja, edukacije vezane za bezbednost, istrage, kriminalistiku, profilisanje i dr.

 

Foto: “centarzabezbednost.org”

 

Nakon svakog odrađenog kursa i položenog testa svaki polaznik dobija sertifikat, DBA organizacije ili druge organizacije sa kojom imaju saradnju kaže predsednik DBA Stevan Đokić .

Kako bi građani bili informisani Centar DBA je organizacija koja se bavi razvojem i unapredjenjem oblasti bezbednosti, istraga i odbrane. Prvenstveno u privatnom sektoru u koji spadaju firme za obezbedjenje, detektivske agencije, telohranitelji, tehnička bezbednost, ali i sve ono što je pod okriljem države.

Orijentisani smo i na edukaciju i obuku iz oblasti bezbednosti, istraga i odbrane kroz javne tribine, savetovanja, seminare, organizaciju edukativnih igara i radionica. Takodje, kroz saradnju sa državnim institucijama, pojedincima i firmama radimo na unapredjenju i razumevanju sistema bezbednosti, istraga i odbrane.- navodi Stevan Đokić predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu.

Vaša email adresa neće biti objavljena.