PRAZNIK! Danas je Međunarodni dan devojčica, a evo i zbog čega se slavi!

0

Međunarodni dan devojčica inicijativno je počela kao projekat Plan International, nevladine organizacije koja deluje širom sveta.

 

Prvi Dan devojčica je bio 11.10.2012. godine, održan s ciljem da poveća svest o rodnoj nejednakosti sa kojom se suočavaju devojke širom sveta na osnovu njihovog pola.

Ove godine obeležava se i 25 godina od usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju – najznačajnijeg i najnaprednijeg dokumenta koji se bavi unapređenjem prava žena i devojčica, čiji je cilj svet u kojem svaka devojka i žena može da ostvari sva svoja prava.

Nejednakost obuhvata oblasti kao što su pravo na obrazovanje (pristup obrazovanju), ishrane, zakonskim pravima, medicinsku negu i zaštitu od diskriminacije, nasilje nad ženama i neslobodom dečjih brakova.

Međunarodni dan devojčica, danase se obeležava širom sveta u cilju promovisanja prava devojčica i podizanja svesti o neravnopravnosti s kojom se one suočavaju samo zato što su devojčice.

Fokus je na podršci devojčicama adolescentskog uzrasta da žive život bez rodno zasnovanog nasilja, štetnih praksi, HIV-a i AIDS-a, da uče nove veštine u susret budućnosti koju odaberu i da, kao generacija aktivistkinja, predvode ubrzane društvene promene

Širom sveta i kolektivno, devojke uzrasta od 5. godina do 14. godina potrošiti više od 160 miliona sati više na kućne obaveze od dečaka istog uzrasta.Globalno, jedna od četiri devojke stupaju u brak pre 18 godine. Dana 11. oktobra 2016. godine, Ema Votson, koja je ambasadorka dobre volje Ujedinjenih Nacija, pozvala je zemlje i porodice širom sveta da spreče dečije brakove.

Prema podacima UN, žene i devojčice čine gotovo polovinu od 285 miliona ljudi koji su, samo u 2017. godini, prelazili međunarodne granice kako bi izbegli opasnost u sopstvenoj zemlji ili potražili bolje mogućnosti. Ove globalne migracije su deo realnosti i u Srbiji – od 2015. preko milion ljudi iz različitih azijskih i afričkih zemalja je prešlo preko teritorije Srbije.

Neophodno raditi na podizanju svesti svih članova društva o značaju i potrebi obrazovanja, kao jednom od temelja izgradnje tolerantnog društva jednakih mogućnosti za sve.

Foto Pixabay

Vaša email adresa neće biti objavljena.