ULTIMATUM

Ovako više definitivno ne može svet i društva i države da funkcionišu kako je sada stanje svesti i nesvesti u dobrom delu sveta? Raspodela svetskih resursa i ekonomije i kapitala, to…
Više...