Najfrekventnije usluge na Portalu eUprava – eVrtić i priprema za eUpis

0

Roditeljima u Srbiji ovih dana koriste najviše dve elektronske usluge na Portalu eUprava: upis dece u predškolske ustanove – eVrtić, kao i iskazivanje interesovanja za upis u prvi razred osnovne škole – priprema za eUpis.

 

 

Usluga eVrtić je od ove godine dostupna roditeljima putem Portala eUprave po prvi put u svim opštinama i gradovima u Srbiji, a konkursi su trenutno otvoreni u više od 60 lokalnih samouprava. Prilikom korišćenja ove elektronske usluge automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih,

 

Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter. Usluga eVrtić je namenjena  roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.

Od ove godine, upis dece u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno počinje 1. aprila, zbog aktuelne situacije i vanrednog stanja, počeće kasnije. Umesto upisa, roditelji i drugi zakonski zastupnici mogu da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete preko nove elektronske usluge „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ na Portalu eUprava, ili telefonskim putem u samoj školi. Na ovaj način, škole će evidentirati zainteresovanost roditelja da upišu dete u određenu školu kako bi okvirno znale koji broj đaka mogu da očekuju. Svi roditelji koji će koristiti ovu elektronsku uslugu, biće obavešteni o datumu upisa u osnovnu školu čim isti bude bio definisan.

 

Po definisanju datuma upisa u osnovnu školu, na Portalu eUprava biće dostupna usluga zakazivanja termina za upis i testiranje – eUpis, koja će omogućiti roditeljima da jednim odlaskom u školu završe sve procedure oko upisa deteta i to bez potrebe donošenja ijednog dokumenta, kao i da obave testiranje sa psihologom/pedagogom.

 

Škole će u unapređenoj elektronskoj usluzi eUpisa po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta kao i iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu.

Izvor/Autor ite.gov.rs/

Vaša email adresa neće biti objavljena.