MARINA POPOVIĆ POSREDNIK U REŠAVANJU SPOROVA:“MIRNIM PUTEM, MEDIJACIJOM DO BRŽEG REŠAVANJA SPORNIH ODNOSA“

0

 

Medijacija predstavlja dobrovoljni pokušaj stranaka mirnog rešavanja spornog odnosa, problema, situacije uz posredovanje ovlašćenog  lica Ministarstva pravde, medijatora.

 

Foto:”Beograd24″

 

Svaki sporni odnos koji se završi na Sud-u zahteva dug vremenski period do okončanja i pored toga strane su u nezivesnosti kako će se završiti spor, kakav će ishod biti tj. da li će se završiti u vašu korist ili korist strane sa kojom vodite spor.

Prednosti medijacije su te što se pregovara sa suprotnim stranama uz njihov dobrovoljni pristanak, postupak je fleksibilniji, manje formalan  i vodi se u prijatnoj atmosferi. Jako je bitno i to što  se postupak vodi  bez pristrasnosti i poverljivo.

Pored toga što je medijacija brz i efikasan postupak koji stiti interese svih učesnika, ostvaruju se bolji odnosi ili pak ostaju isti, a rešenje je obostano prihvatljivo gde strane odlučuju i preciziraju sporazum. – kaže medijator Marina Popović

U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora medijacija je jeftinija od 35%-60%, pa i ako uzmemo u obzir da žalba po pravilu odlaže izvršenje , a da putem medijacije možemo  imati sporazum koji može odmah imati svojstvo izvršne isprave, kao pravosnažna sudska odluka još jedan je razlog da potražimo pomoć medijatora. Za razliku od sudskog postupka koji može da bude vođen od strane drugog, ovlašćenog lica, medijacija se odvija uz lično prisustvo stranaka koje je obavezno.

Ukoliko je suprotstavljenim stranama  bitan faktor vreme, žele da imaju kontrolu nad ishodom spora, da izbegnu sudske troškove, da očuvaju poverljivost i tajnost podataka i  da budući (poslovni) odnos sa suprotstavljenom stranom bude bolji medijcija  je sjajno rešenje. – dodaje posrednik u rešavanju sporova Marina Popović

Foto Beograd24 Beograd24
Izvor/Autor Beograd24

Vaša email adresa neće biti objavljena.