KONTROLA DRŽAVNE POMOĆI Mali: “Zakon za transparentniju dodelu pomoći i otklanjanje nejasnoća”

0 64,959

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se Predlogom zakona o kontroli državne pomoći, koji je danas pred poslanicima, jača transparentnost dodele državne pomoći, omogućava se efikasnija kontrola i otklanjaju nejasnoće koje su do sada postojale.

Mali je naveo da se usvajanjem tog zakona ispunjava i jedno od merila pregovaračkog Poglavlja 8 koje se odnosi na politiku konkurencije što povlači dobijanje pozitivne ocene Evropske komisije u godišnjem izveštaju.

Takođe, obezbeđuje se operativna nezavisnost Komisije za kontrolu državne pomoći.

 

Prema rečima ministra finansija, sada su jasno istaknuti i pobrojani instrumenti dodele državne pomoći, a pored subvencija i povoljnih kredita, instrumenti mogu biti i prodaja ili korišćenje imovine u javnoj svojini sa umanjenom naknadom ili bez naknade, otpis dela duga ili celog duga i drugo.

On je dodao da su precizno navedene situacije koje ne predstavljaju državnu pomoć.

Ministar objaššnjava da se tim zakonom predlaže uvođenje registra državne pomoći najkasnije u roku od godinu dana od početka primene zakona. Naveo je i da je propisana jasna zastarelost povraćaja držžavne pomoći i to tek po isteku perioda od 10 godina počev od dana dodele državne pomoći.

 

Komisija za kontrolu državne pomoći steći će status pravnog lica, raspolagati sopstvenim budžetom i za svoj rad odgovarati Narodnoj skupštini.

Komisija će, kako je objasnio, sprovoditi analize dodeljene državne pomoći, a sačinjavaće i godišnji izveštaj o dodeljenoj pomoći, kao godišnji izveštaj o popisu šema te pomoći. Takođe, komisija će moći da zabrani dodelu državne pomoći ukoliko oceni da je neusklađena, ali će moći i da naložži povraćaj već dodeljenih sredstava. Komisija će imati pravo da kazni korisnika pomoći ako ne bude postupao po njihovom nalogu.Komentari

komentara

Foto Tanjug/Sava Radovanović
Izvor/Autor Blic

Vaša email adresa neće biti objavljena.