IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE: Srbija izbalansirano između postignutog i napretka, pozitivne ocene po svim ekonomskim kriterijumima

0

Srbija je ograničenim napretkom u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, određenim napretkom u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, ali i pozitivnim korakom nastavka dijaloga sa Prištinom postigla “ukupni balans” kada je reč o pristupnim pregovorima sa EU, zaključuje Evropska komisija u Izveštaju o napretku Srbije, u koji je Tanjug imao uvid.

 

Evropska komisija konstatuje da je Vlada Srbije “održala evropske integracije kao svoj strateški cilj”, a pozitivne ocene dala je po svim ekonomskim kriterijumima.

 

Iako se ocenjuje da “neke od izjava visokih zvaničnika na početku pandemije COVID19 nisu bile u skladu sa strateškim opredeljenjem zemlje”, Komisija zaključuje da iz Srbije stižu “najnoviji pozitivniji signali ka EU”.

Srpske vlasti se pozivaju da daju veći naglasak na objektivnu komunikaciju o EU kao “glavnom političkom i ekonomskom partneru”.

Kad je reč o političkim kriterijumima, Evropska komisija ocenjuje da je Srbija postigla određeni nivo pripreme kada je u pitanju pravosudni sistem i borba protiv korupcije i kriminala, ali i da je u tim oblastima u poslednjih godinu dana postignut “ograničeni napredak”.

Konstatuje se da je usvojena Medijska strategija, ali i da njena primena “još nije počela” i da nema napretka kada je u pitanju porpavljanje atmosfere u oblasti slobode izražavanja.

“Slučajevi zastrašivanja, pretnji i nasilja nad novinarima su i dalje razlog za zabrinutost”, navodi se u izveštaju Komisije.

Komisija konstatuje da je Srbija “umereno pripremljena” u oblasti javne uprave, ali da napretka nema kada je reč o smanjenju velikog broja visokih vršilaca dužnosti.

Vlasti u Srbiji se pozivaju i da otklone “dugotrajne izborne nedostatke” kroz transparentan i inkluzivan dijalog sa političkim strankama i drugim relevantnim zainteresovanim stranama uoči sledećih izbora.

Konsatuje se da su na prethodnim parlamentarnim i lokalnim izborima “poštovane osnovne slobode” , ali da je izbor biračima bio ograničen zbog “velike prednosti vladajuće stranke i promocije njene politike u većini glavnih medija”.

 

Srbija je od Evropske komisije opet dobila pozitivne ocene kada su u pitanju ekonomski kriterijumi.

Utvrđen je umereni napredak i dobar nivo pripreme u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije u zemlji.

“Pritisak na cene i dalje je bio prigušen, a inflaciona ocekivanja obuzdana. Smanjivanjem budžetskog deficita i održavanjem obazrivog fiskalnog stava, Srbija je značajno poboljšana održivost duga. Učinak na tržištu rada je poboljšan, sa najnižom stopom nezaposlenosti u poslednjoj deceniji, međutim, tome je doprinela i velika emigracija”, navodi se u tekstu izveštaja.

Srbija je postigla i određeni napredak i umereno je spremna da se izbori sa pritiskom konkurencije i tržišne snage unutar EU.

“Struktura privrede se dalje poboljšavala i ekonomska integracija sa EU i dalje je visoka”, ocenjuje Komisije. Dodaje se da se investicije i dalje povećavaju ali da obrazovanje i obuka ne ispunjavaju u potpunosti potrebe tržišta rada.

Po pitanju regionalne saradnje, Srbija je, prema oceni Komisije, u celini ostala posvećena bilateralnim odnosima sa drugim zemljama iz susedstva.

Kao pozitivno, ocenjuje se i nastavak pregovora sa Prištinom.

“Srbija treba da uloži dalje značajne napore i doprineti postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Takav sporazum je hitan i presudan kako bi Priština i Beograd mogli da napreduju u postizanju svojih ciljeva na putu ka EU”, navodi se u izveštaju.

Što se tiče sposobnosti da preuzme obaveze članstva, Srbija je pojačala rad da uskladi zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU u poglavljima o ekonomskom i unutrašnjem tržištu.

Konstatuje se da je zemlja “nastavila da razvija intenzivne odnose i strateška partnerstva sa nizom zemalja širom sveta, uključujući Rusiju, Kinu i SAD i naglašava da je Srbija uskladila 60 odsto stavova sa zajedničkom Spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Posebne pohvale Srbija je dobila kada je reč o upravljanju migracionim tokovima, uz ocenu da aktivno, konstruktivno i efikasno sarađuje sa EU i susedima u regionu u oblasti upravljanja granicama.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto Profimedia
Izvor/Autor Kurir.rs

Vaša email adresa neće biti objavljena.