DOK SE POJEDINI SINDIKALANI PREDSTAVNICI U DRUŠTVIMA ŽELEZNICE BOGATE, GENERALNI DIREKTOR “INFRASTRUKTURE ŽELEZNICE SRBIJE”A.D. NEBOJŠA ŠURLAN SA POSLOVODSTVOM ULAŽE NAPORE DA REŠI PROBLEME ŽELEZNIČARA

0 2,802

Generalni direktor “Infrastrukture železnice Srbije”ad. Nebojša Šurlan  sa svojim saradnicima, u saradnji sa resornim Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture  ulaže napore da u skaldu sa finansijskim mogućnostima prevaziđe sve nastale probleme koje su predstavnici Saveza sindikata železničara Srbije izneli  zbog potpisivanja novog Kolektivnog ugovora od 05.02.2021.god.

Na čelu sa predsednikom štrajkačkog odbora Sašom  Jocićem predstavnici Saveza sindikata železničara Srbije najavili su moguće proteste, jednočasovnu obustavu rada i štrajk.

 

 

Foto: novaekonomija.rs

 

Kako je Redakcija Beograd24.rs dobila pored ostalih i odgovor koliko predsednik štrajkačkog odbora Saša Jocić prima nadoknadu za bavljenje sindikalnim aktivnostima, a savetnik je direktora Sektora u “Infrastrukturi železnica Srbije”a.d. nejasno je da li je poslodavac u obavezi da izdvaja samo za jedno tehničko lice ogromnu sumu novca, a pritom je i čudno  kako je moguće da savetnik kod poslodavca može da bude i u sindikatu pa i predsednik štrajkačkog odbora?

Da li je Saša Jocić zaposlenima iz železničkih društva izneo  podatak koliko novca poslodavac treba da izdvoji mesečno samo za njega sobzirom na to da je javno iznosio podatke zbog kojih  železnička društva  imaju gubitnke?

Prema podacima Sektora za finansijske poslove “Infrastrukture železnice Srbije”, Saši Jociću je za mesec januar 2021. godine, na ime zarade, prevoza, dnevnica i hotelskog smeštaja isplaćen iznos od ukupno: 205.941 dinar. Ako taj iznos pomnožio sa dvanest meseci ispada da na godišnjem nivou “Infrastruktura železnica Srbije”a.d. treba da izdvojiti oko 2.500.000 dinara samo za Sašu Jocića koji je savetnik direktora Sektora saobraćajnih poslova, a tehničko lice Saveza sindikata železničara Srbije.  “Infrastruktura železnice Srbije” Saši Jociću isplaćuje zaradu savetnika direktora Sektora za saobraćajne poslove.  Pored toga, isplaćuju mu se dnevnice za 30 dana u toku meseca, a takođe mu je plaćen i hotelski smeštaj.

Kako saznajemo u društvima železnice u pregovorima učestvuje po pet tehničkih lica što bi po tome trebalo svako društvo samo za to da izdvoji  oko 12,5miliona dinara.

Kada se sagledaju ovi podaci postavlja se pitanje: Da li Savez sindikata železničara Srbije opravdano  najavljuje sindikalne aktivnosti proteste, jednočasovnu obustavu rada, štrajk, da li se ovim putem dovode železničari u zabludu , da li se na ovakav način neosnovano bogate pojedini sindikalni lideri?

Zakonske odredbe nisu precizno definisale koji zaposleni mogu obavljati sindikalnu funkciju, tako da je poslodavac u neku ruku ograničen da spreči “zloupotrebu” tih aktivnost od strane pojedinih sindikalnih predstavnika. To znači da svaki pojedinac individualno treba da odluči da li ukoliko obavlja poslove savetnika direktora sektora, ujedno treba da bude imenovan i za predsednika Štrajkačkog odbora.

Savez sindikata železničara Srbije je na sastanku svog odbora 9. februara 2021. godine doneo Odluku o formiranju glavnog štrajkačkog odbora i za predsednika Štrajkačkog odbora  imenovao Sašu Jocića. Članom 125. Kolektivnog ugovora “Infrastrukture železnice Srbije” propisano je da će poslodavac po potrebi uz saglasnost zaposlenog, a na predlog sindikata, obezbediti pružanje stručne pomoći, odnosno administrativno-tehničkih poslove za potrebe reprezentativnog sindikata. U skladu sa navedenim, reprezentativni sindikati u “Infrastrukturi železnice Srbije” dostavili su predloge za angažovanje pojedinih zaposlenih za pružanje stručne pomoći u obavljanju administrativno-tehničkih poslove za potrebe reprezentativnog sindikata.Tako je Savez sindikata železničara Srbije dostavio predlog da Saša Jocić obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe ovog sindikata, u skladu sa članom 125. Kolektivnog ugovora.

Podsetićemo da je novi Kolektivni ugovor kojim su regulisana prava i obaveze svih zaposlenih u “Infrastrukturi železnice Srbije” potpisan je 05. februara 2021. godine, a u skladu sa finansijskim mogućnostima, a potpisali su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, generalni direktor “Infrastrukture železnice Srbije”  i tri reprezentativna sindikata.

Kolektivni ugovor nisu potpisali predstavnici Saveza sindikata železničara Srbije, iako su prethodno potpisali predlog navedenog teksta, koji je 6. januara 2021. godine upućen na saglasnost  Vladi Republike Srbije.

Redakcija Beograd24.rs postavila je i ova  pitanja generalnom direktoru „Infrastrukture železnica Srbije“a.d. Nebojši Šurlanu: Zašto je izabran zaposleni za tehničko lice u Savezu sindikata železničara Srbije sa sedištem u Nišu, a ne iz mesta sedišta sindikata tj. navedenog Saveza? Odgovor je bio sledeći: Savez sindikata železničara Srbije je predložio Sašu Jocića za tehničko lice, sa obrazloženjem da u sedištu sindikata, odnosno u Beogradu nema stručnih kadrova koji mogu obavljati navedene poslove, već je to isključivo Saša Jocić.

“Infrastruktura železnice Srbije” u situaciji kada nema dovoljno finansijskih sredstava, velika finansijska sredstva izdvaja za angažovanje imenovanog, s obzirom da radi u Nišu, van sedišta sindikata, generalni direktor “Infrastrukture železnica Srbije”a.d. Nebojša Šurlan je 23.02.2021. godine, obavestio sve reprezentativne sindikate, da je potrebno da predlože zaposlene iz sedišta sindikata, odnosno iz Beograda, koji će obavljati administrativno tehničke poslove za potrebe sindikata.

Nakon što im je dostavljeno ovo obaveštenje, Savez sindikata železničara Srbije je poslodavca obavestio da se na ovaj način vrši uslovljavanje i diskriminacija članova njihovog sindikata. Savez sindikata železničara Srbije ostao je pri stavu da nema stručnih kadrova za obavljanje administrativno-tehničkih poslove za potrebe sindikata i da bi u suprotnom bili uskraćeni za kvalitetnu i stručnu pomoć koja im je članom 125. Kolektivnog ugovora propisana.

Ako i ove činjenice pogledamo opet možemo postaviti i sledeće pitanje: Kako je moguće da od toliko članova Saveza sindikata železničara Srbije ne postoji ni jedno drugo stručno lice za bavljenje administrativno- tehničkim poslovima?

Na pitanje šta ćete preduzeti po pitanju masovnih tužbi (cene radnog časa, neisplaćenih regresa i toplih obroka i dr.)železničara ? dobili smo odgovor da  u “Infrastrukturi železnice Srbije” nema masovnih tužbi zaposlenih, koje se odnose na visinu cene radnog sata. Poslovodstvo i stručne službe “Infrastrukture železnice Srbije” ulažu napore i preduzimaju aktivnosti da do njih i ne dodje.

Kada je reč o tužbama zaposlenih za naknadu za topli obroj i regres, one su prevaziđene potpisivanjem Kolektivnog ugovora 2018. godine i od tada više takvih tužbi nema. – navedeno je u odgovorima

Pi-ar „Infrastrukture železnice Srbije“ Nenad Stanisavljević

 

 Komentari

komentara

Foto ekapija.com
Izvor/Autor Beograd24

Vaša email adresa neće biti objavljena.