Nalazite u kategoriji

Covid19

NULTI PACIJENT: I še­st me­se­ci po­sle ko­ro­ne imam pro­blem s plućima

Igor Đan­tar (43), kod ko­ga je ko­vid po­tvr­đen 6. mar­ta, za Ku­rir ka­že da se po­sle po­la go­di­ne i da­lje za­ma­ra, te­že di­še i da se s ko­ro­navirusom ne tre­ba šaliti. Da­nas, še­st me­se­ci na­kon što sam se za­ra­zio ko­ro­nom i bio na ko­rak do res­pi­ra­to­ra, ose­ćam sa­mo ogro­m­nu sre­ću i za­hval­nost pre­ma…
Više...

OD DANAS SRBI MOGU U 18 ZEMALJA BEZ PCR TESTA I KARANTINA! Bugarska otvorila granice, a za Egipat je neophodan negativan test

Srbi bez ikakvih zadrški mogu da putuju u 18 zemalja širom sveta. Granice za srpske turiste, ali i poslovne ljude, u doba pandemije koronavirusa se svakodnevno otvaraju ili zatvaraju, tako da ako planirate neko putovanje prvo se dobro raspitajte, zavisno od zemlje u koju putujete, da li vam je neophodan PCR test, da li će vas smestiti u…
Više...