BOGAĆENJE SAVETNIKA DIREKTORA SEKTORA SAOBRAĆAJNIH POSLOVA „INFRASTRUKTURE ŽELEZNICE SRBIJE“A.D. SAŠE JOCIĆA KROZ AKTIVNOSTI ŠTRAJKAČKOG ODBORA I SINDIKATA?

0 2,727

SAVETNIK DIREKTORA „INFRASTRUKTURE ŽELEZNICA SRBIJE“A.D. SAŠA JOCIĆ U SVOJSTVU PREDSEDNIKA ŠTRAJKAČKOG ODBORA SAVEZA SINDIKATA ŽELEZNIČARA SRBIJE PREDUZIMA AKTIVNOSTI NA ORGANIZACIJI GENERALNOG ŠTRAJKA NA SRPSKIM ŽELEZNICAMA

 

Kolektivni ugovori u akcionarskim društvima železnice potpisani su 05.02.2021.godine od strane reprezentativnih sindikati u društvima železnice,  Sindikata izvršnih službi srpskih železnica, Sindikat železničara Srbije, Unija sindikata srpskih železnica koji kako saznajemo broje oko 7.200 članova u društvima železnica – „Infrastrukturi železnica Srbije“a.d., „Srbija vozu“a.d. i „Srbija kargu“a.d.

Dok su na jednoj strani potpisnici Kolektivnih ugovora (Sindikata izvršnih službi srpskih železnica, Sindikat železničara Srbije, Unija sindikata srpskih železnica i ostali sindikati koji pripadaju toj članici – uniji) u navedenim društvima za upodobljavanje koeficijenata, pristajali na 10% uvećana na masu zarade i na rešavanje problema u skladu sa mogućnostima, dok su za svaki dogovor sa nadležnim ministarstvima i Vladom Republike Srbije kako bi se pronašlo najbolje rešenje za izlazak iz problema sa kojima se susreću ne samo železnička društva već i zaposleni sa druge strane glavni štrajkački odbor Savez sindikata železničara Srbije, Sindikat Srbija Kargo, Nezavisni sindikat železničara Srbije, Sindikat železničkog saobraćaja Srbije „Nezavisnost“ i Regionalno-granski sindikat železnice Srbije dana 19.02.2021. godine dali su obaveštenje i organizovali konferenciju za novinare 24.02.2021.godine u 12,00 časova u prostoriijama Medija centra, Terazije 3 u Beogradu na teme:

  • Zahtev za usklađivanje cene radnog časa u skladu sa Zakonom.
  • Uslovi rada u železničkim akcionarskim društvima s posebnim osvrtom na broj zaposlenih koji učestvuju u izvršenju železničkog saobraćaja, bezbednost i zdravlje na radu, bezbednost i redovitost železničkog saobraćaja i posledice restruktuiranja na bezbedno i uredno odvijawe železničkog saobraćaja,
  • Neadekvatni Kolektivni ugovori koji dozvoljavaju veliki broj tužbi protiv železničkog akcionarskog društva, što omogućava ogroman odliv finansijskih sredstava.
  • Neadekvatan odnos Vlade Republike Srbije prema železničkim akcionarskim društvima u odnosu na ostala javna preduzeća u Republici Strbiji.
  • Nepoštovanje određenih zakonskih regulativa, a kojima se železnička akcionarska društva stavljaju u nepovoljniji položaj.

Uz napomenu u izdatom obaveštenju od strane predsednika štrajkačkog odbora Saše Jocića navodi se sledeće: Napred navedeni sindikati kao i glavni štrajkački odbor formiran od strane istih nakon održane konferencije za medije preduzimaće i ostale aktivnosti usmerene ka organizaciji protesta železničara, jednočasovnih obustava rada kao i aktivnosti na organizaciji generalnog štrajka na srpskim železnicama.

 

Foto:ozonpress.net

 

Imajući u vidu to da u železničkim društvima ima sindikata koji su za mirno rešavanje spornih situacija i sindikati koji najavljuju preduzimanje aktivnosti koje vode do protesta, obustave rada i štrajka na srpskim železnicama postavljaju se razna pitanja: Zašto se odugovlačilo potpisivanje Kolektivnih ugovora u društvima železnica? Zašto Savez sindikata nije hteo da prihvati 10% povećanja u skladu sa mogućnostima koje su u tom momentu bile kako bi se krenulo sa   rešavanjem problema korak po korak? Koji su predlozi štrajkačkog odbora, Saveza sindikata železničara Srbije za rešavanje problema koji su izneli? Šta su preduzeli po pitanju masovnih tužbi tj. da li su uradili predlog projekta za rešavanje problelma tužbi (cene radnog časa, neisplaćenih regresa i toplih obroka i dr.) železničara zbog kojih železnička drušva imaju ogroman odliv finansijskih sredstava?

Na sve ove probleme kako redakcija Beograd24.rs saznaje iz pouzdanih izvora u železničkim društvima postavljaju zaposlene iz radnog odnosa sa mestom prebivališta iz drugog grada za tehnička lica u sindikatima  pa stim u vezi postavili smo sledeća pitanja V.d.generalnom direktoru „Infrastrukture železnica Srbije“a.d.Nebojši Šurlanu: Da li savetnik direktora Sektora saobraćajnih poslova Saša Jocić kod poslodavca “Infrastruktura železnica Srbije”a.d. može biti i u sindikatu tehničko lice i predsednik štrajkačkog odbora ? Da li je to sukob interesa?

Ko je predložio da savetnik direktora bude u sindikatu tj. Savezu sindikata železničara Srbije izabran za tehničko lice? Zašto je izabran zaposleni za tehničko lice u Savezu sindikata železničara Srbije sa sedištem u drugog grada, a ne iz mesta sedišta sindikata tj. navedenog Saveza? Da li “Infrastruktura železnice Srbije”a.d. zaposlenom koji se bavi aktivnostima sindikata i štrajkačkog odbora u ovom slučaju Saši Jociću plaća smeštaj , dnevnice, prevoz i ostale troškove? Koliki su bili troškovi do sada ukoliko je poslodavac “Infrastruktura železnice Srbije”a.d isplaćivala Saši Jociću zbog bavljenja aktivnostima sindikata ?

Nažalost na ova pitanja nismo dobili odgovore.

Da li su ovo dodatni troškovi za železnička društva ? Pitanja, pitanja, postoje dosta pitanja na koja bi trebalo dati odgovore kako bi se rešile sporne situacije u kojima se nalaze železnička drušvta i železničari.Komentari

komentara

Vaša email adresa neće biti objavljena.