BEOGRAD: Lepa vest za roditelje, Grad podržao “BEBI SERVIS”!

Problem je rešen na najefikasniji način, preko 200 zaposlenih u Bebi servisu je sačuvalo svoje radno mesto, a njegov rad je unapređen.

Nakon što je na sednici Skupštine grada u septembru ove godine usvojena odluka o osnivanju posebnog pravnog lica, odnosno Privrednog društva za čuvanje i negu dece u porodici „Bebi servis Beograd“ D.O.O, ovo društvo je dobilo mogućnost unapređenja rada i usluga i povećavanja broja zaposlenih.

Takođe, kako bi društvo moglo nesmetano da funkcioniše, Grad će i ubuduće kroz subvencije do ekonomske cene pružati podršku razvoju društva.

beba
Grad je prepoznao potrebu korisnika koji su bili veoma zadovoljni uslugom koju im je pružao Bebi Servis kao i da sačuva zaposlene u njemu, tako da je našao način da ovaj servis opstane, nakon što je stupila na snagu Uredba o maksimalnom broju zaposlenih, kao i situacija u kojoj su sopstvena sredstva predškolskih ustanova 01.01.2016. godine postala javni prihod grada Beograda.

Osnovano je novo pravno lice, s obzirom na to da zbog pomenute Uredbe o maksimalnom broju zaposlenih nije bilo moguće osnovati ustanovu Grada Beograda.

Cenovnik usluga je minimalno korigovan na više, tačnije vraćen je na cenovnik koji je važio u 2014. godini, s obzirom na to da je novo društvo u zakonskoj obavezi da obračuna PDV po stopi od 20 odsto za usluge koje pruža.

Osim toga, društvo je dobilo mogućnost da unapredi usluge koje pruža tako što će angažovati pedagoga i psihologa.

Bebi servis se prethodno stupanjem na snagu Uredbe o maksimalnom broju zaposlenih, kao i situacijom u kojoj su sopstvena sredstva predškolskih ustanova postala javni prihod grada, suočio sa situcijom u kojoj je Grad morao u veoma kratkom roku u tekućoj godini da preduzme korake za rešavanje nastalog problema zaposlenih.

Problem je rešen na najefikasniji način, preko 200 zaposlenih u Bebi servisu je sačuvalo svoje radno mesto, a njegov rad je unapređen.

Ovaj servis postoji u Beogradu od 1988. godine. Sve bebisiterke i bebisiteri u okviru „Bebi servisa“ se biraju preko konkursa Nacionalne službe za zapošljavanjem zatim prolaze stroge psihološke provere i obuku za rad sa decom.

Komentari su zatvoreni.