Aparati za varenje – šta je važno znati ako se planira kupovina

beograd24_Aparati za varenje

Iskusni ljudi svakodnevno uviđaju prednosti koje imaju aparati za varenje, ali ukoliko se planira kupovina novog ili prvog uređaja za ove potrebe, bitno je upoznati se sa ključnim performansama. Uspešna kupovina podrazumeva detaljno informisanje u vezi sa vrstama dostupnih aparata, funkcijama i nizom drugih svojstava.

Aparati za varenje dele se na elektrolučne, plinske i tačkaste, u zavisnosti od izvora varnica i načina korišćenja uređaja, pa je kupcima na raspolaganju širok asortiman proizvoda. Važne karakteristike odnose se na tipove aparata, način napajanja i lakoću rukovanja, koje i razlikuju jednu varijantu uređaja od druge.

Tipovi aparata za bezbedno zavarivanje

Mnogo je vrsta uređaja za zavarivanje koji imaju inovativnu tehnologiju i olakšavaju brojne poslove ljudi. Naravno, da bi se koristili aparati za varenje potrebno je imati iskustvo sa ovakvim uređajima i umeti rukovati, da bi bezbednost bila na maksimalnom nivou. Tri već navedene osnovne vrste aparata, odnosno tipovi jesu za elektrolučno zavarivanje, plinsko i tačkasto varenje.

Prvi tip uređaja se najčešće koristi i radi se uglavnom o ručnom aparatu na pogon električne energije uz konstantnu jačinu struje. Aparati za varenje na pogon plina podrazumeva korišćenje ove materije uz vidljiv plamen, snažne performanse i preporučuje se za tanke materijale. Tačkasto zavarivanje obuhvata skupu aparaturu koja se najčešće koristi u automobilskoj i avionskoj industriji, na profesionalan način, pa nije preporučljiv za neiskusne, samostalne upotrebe.

Snaga aparata kao važan parametar kvaliteta i radnih performansi

Bitna karakteristika na osnovu koje se razlikuju aparati za varenje jeste i predviđena snaga. Prvenstveno, što je viši nivo snage koju ima uređaj, to će se brže, lakše i jednostavnije realizovati predviđen posao. Odabir zavisi i od dinamike korišćenja uređaja, odnosno da li je potreban za svakodnevne radove, ili povremeno korišćenje, nekoliko puta tokom godine.

Preporuka je da budu kupljeni aparati za varenje koji imaju najmanje 200 ampera snage. Svakako, za početnike i amatere nije loše ni da se odluče za maksimum snage od 150 ampera.

Druge bitne karakteristike koji imaju aparati za varenje

Pored tipova i snage koji se razlikuju kod uređaja za zavarivanje, postoji i niz drugih faktora na koje je bitno obratiti pažnju kada se biraju adekvatni aparati za varenje. Elektrode za zavarivanje imaju bitnu ulogu u olakšavanju postupka rada, a predstavljaju obložene štapiće koje imaju raznovrsnu debljinu. One se biraju u zavisnosti od debljine materijala koji se vari, kao i jačine struje.

Danas su popularni i inverterski inovativni aparati za varenje koji najbrže pretvaraju ulaznu struju pri visokom stepenu frekvencije, a istovremeno smanjuju potrošnju energije za gotovo polovinu. Drugi važni parametri uspešnog odabira aparata odnose se i na način rukovanja, odnosno lakoću korišćenja u kontinuitetu, što zavisi od držača za ruke, postojanja obloga i naravno neizostavne zaštitne opreme.

Važno je upoznati se sa različitim performansama i karakteristikama koje imaju današnji aparati za varenje, kako bi se odabrali odgovarajući uređaji za sve potrebe ljudi, kako u domaćinstvu, tako i prilikom obavljanja profesionalne gradjevinske delatnosti. Poseban oprez se savetuje početnicima i amaterima, pa je blagovremeno upoznavanje sa ključnim karakteristikama neophodnim za uspešno korišćenje.