ADVOKAT VIDOJE ĐURKOVIĆ: “KLIJENTI IMAJU PRAVO DA PODNOSE TUŽBE PROTIV BANAKA”

0

 

Opšte je poznato da  banke u prethodnih 15 godina prilikom naplate troškova obrade kredita nisu svojim klijentima specifikovali od čega se pomenuti troškovi sastoje, proizlazi da su odredbe ugovora o kreditima kojima se predviđalo plaćanje ovih troškova ništave.

 

Foto:”Beograd24″

 

Poznato je da je poslednjih godina poslovna praksa banaka da  naplaćuju  troškove za obradu kreditnog zahteva i kursne razlike, a na temu Vrhovni kasacioni sud je stao na stanovište da su banke postupale nezakonito kada su naplaćivale troškove obrade kredita na opisani način.  Stoga, klijenti imaju pravo da podnose tužbe protiv banaka kojima traže da im se vrati iznos koji su platili na ime troškova obrade kredita uvećan za zakonsku zateznu kamatu počev od momenta isplate troška na ime obrade kredita.- kaže advokat Vidoje Đurković koji se bavi  zastupanjem klijenata u sudskim postupcima protiv banaka.

 Kod ugovora o stambenim kreditima banke su prevaljivale troškove na ime provizije osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita na korisnika kredita-klijenta banke.

Takvo postupanje banaka je nezakonito s obzirom da je osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita zapravo osiguranje banke, kojima ona osigurava svoj kreditni plasman za slučaj insolventnosti klijenta pa tako klijent banke ne ostvaruje nikakvu korist od pomenutog osiguranja,  a nametnuta mu je obaveza da plati isto prilikom odobravanja kredita.-dodaje advokat Vidoje Đurković.

 

 

 

 

Foto Beograd24
Izvor/Autor Beograd24

Vaša email adresa neće biti objavljena.