Advokat N1 na suđenju po tužbi Slobodne Televizije: N1 nije pružalac medijske usluge

Na pripremnom ročištu po tužbi Slobodne Televizije protiv kompanije SBB, advokat drugotužene kompanije Adria News, vlasnika televizije N1, izjavio je da ova televizija “nije pružalac medijske usluge u smislu propisa koji uređuju elektronske medije” kao i da “ne emituje TV program” i da “samim tim nema ni programsku šemu”.

 

“Ovo je jedan neverovatan i jedinstven slučaj, da u Srbiji imate nekoga ko se predstavlja kao medij, ko kaže da ima novinare, a ko pred zvaničnim organima Republike Srbije tvrdi da se oni u stvari ne bave pružanjem medijskih usluga”, rekao je advokat Slobodne Televizije Vojin Biljić i dodao da je izjava advokata tužene strane ušla u zapisnik

Foto: Slobodna

Slobodna Televizija je u decembru prošle godine podnela tužbu Privrednom sudu u Beogradu protiv kablovskog operatora Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže doo Beograd (SBB) i kompanije Adria News doo, vlasnika kanala N1, usled nepoštene tržišne utakmice i zatvaranja dela tržišta elektronskih komunikacija sa ciljem zloupotrebe dominantnog položaja.

 

Tužba je usledila nakon što je kompanija SBB odbila da zaključi ugovor o distribuciji sa Slobodnom Televizijom, uprkos tome što je nadležna regulatorna agencija potvrdila da Slobodna TV zadovoljava sve uslove za pružanje medijske usluge na teritoriji Srbije.

 

Veštačenjem je utvrđeno da visina nastale štete usled onemogućavanja Slobodne TV da plasira programske sadržaje putem distributivne mreže kompanije SBB, u periodu od 4. novembra do 19. decembra, iznosi ukupno 328.256.724,48 dinara. Slobodna Televizija po tužbi zahteva da joj ovaj iznos bude isplaćen na ime nanete štete, ali i da joj kompanija SBB pruži model saradnje koji ima sa kompanijom Adria News, vlasnikom kompanije N1, a na osnovu kog kompanija SBB distribuira program televizije N1.Komentari

komentara

Izvor/Autor Slobodna.rs

Vaša email adresa neće biti objavljena.