60 KVADRATA ZA 5.000 DINARA Grad daje u zakup 60 stanova, ali morate da ispunite neke USLOVE

0 5,072

Grad Beograd raspisao je javni konkurs za prodaju 80 i davanje u zakup 60 stanova u naselju Kamendin 2, u Zemun Polju, kako bi sugrađani mogli da reše svoje stambeno pitanje.

Stanovi se prodaju po ceni od 450 evra/m2 bez PDV-a, odnosno 495 evra/m2 sa PDV-om i to isplatom kupoprodajne cene u celosti, odnosno putem stambenog kredita kod poslovnih banaka.

Pravo učešća na konkursu za kupovinu stanova imaju borci i ratni invalidi, civilni invalidi rata i članovi porodice sa kojima je živeo poginuli ili umrli učesnik oružanih akcija posle 17.8.1990.

 

Na drugoj strani, stanove u zakup mogu da dobiju lica koja su bez stana, a imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje tri godine, državljani su republike Srbije i koja ostvaruju prihode kojima ne mogu da obezbede stan po tržišnim uslovima.

Pravo na rešavanje stambene potrebe ima lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva čiji maksimalni prihod za jednočlano domaćinstvo ne prelazi iznos od 1,2 prosečne neto zarade u gradu Beogradu, odnosno 72.195 dinara.

Zakupnina se određuje u skladu sa odredbama Pravilnika o jedinstvenoj metodologiji obračuna neprofitne zakupnine, tako da bi mesečni zakup iznosio 87,25 dinara/m2. Dakle, za stan od 60 kvadrata plaćalo bi se nešto više od 5.000 dinara.

Lica koja su ostvarila pravo na materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana imaju pravo na umanjenje zakupnine za 50%.

Broj stanova može biti povećan ukoliko nakon sprovedenog postupka po Konkursu za prodaju 1.050 socijalno neprofitnih stanova i Konkursa za prodaju stanova pripadnicima MUP-a preostane određeni broj stanova za koje nema zainteresovanih za kupovinu.Komentari

komentara

Foto BEOINFO / PROMO
Izvor/Autor Blic.rs

Vaša email adresa neće biti objavljena.